Dlaczego uruchomiliśmy Akademię?

Akademia Asesora Navigo Grupa powstała po to, aby dostarczać wiedzę i umiejętności potrzebne do realizowania sesji Assessment oraz Development Center. Zależy nam na tym, żeby każdy uczestnik naszej Akademii czuł się swobodnie i pewnie w samodzielnym projektowaniu oraz prowadzeniu sesji AC/DC. Doskonalimy postawy pomocne w pełnieniu roli asesora.

Więcej

Rozwijamy umiejętności interpersonalne i biznesowe. Wspieramy w procesie kształcenia i zdobywania niezbędnej praktyki. Udział w naszych zajęciach zapewnia:

WIEDZĘ

Wiedzę i umiejętności z zakresu wdrażania i stosowania metodologii AC/DC.

PRAKTYKĘ

Przykłady praktycznych rozwiązań opartych na bogatym doświadczeniu konsultantów / asesorów prowadzących Akademię.

METODOLOGIĘ

Dostęp do metodologii w postaci opracowanego podręcznika (a w nim: gotowe profile, programy sesji, zadania, narzędzia oceny, wzorce raportów, narzędzia do generowania raportów).

UMIEJĘTNOŚCI

Umiejętności asesorskie czyli obserwacji zachowań, dokonywania oceny kompetencji, redagowania raportów i udzielania informacji zwrotnych po ocenie.

Dbamy o profesjonalne przygotowanie do pełnienia funkcji:

 • asesora,
 • prowadzącego sesję,
 • kierownika projektu oceny metodą AC/DC.

Uczymy obserwacji, która opiera się na solidnym gruncie teorii oraz naszych doświadczeń. Pokazujemy szerokie możliwości oceny kompetencji kandydatów i projektowania ścieżek rozwoju pracowników. Udział w naszej Akademii to przyjemność rozwoju i komfort pracy przyszłego asesora.


Akademia Asesora Navigo Grupa

Poznaj korzyści

Dlaczego Akademia Asesora Navigo Grupa?

Proponujemy kompleksowy pakiet niezbędnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności, które są podstawą profesjonalnego wykonywania funkcji asesorskiej i kierowania projektem oceny metodą Assessment /Development Center.

 • +

  Co otrzymasz?

  Kliknij i poznaj szczegóły.

  Otrzymasz konkretne narzędzia do oceny kompetencji pracowników, w tym:

  • podręcznik opisujący proces wdrożenia i realizacji sesji AC/DC,

  • profile kompetencyjne,

  • katalog kompetencji,

  • gotowe programy sesji,

  • zadania do oceny kompetencji zawartych w katalogu i profilach,

  • wzorce raportów indywidualnych i zbiorczych oraz narzędzia do ich generowania.


 • +

  Co zyskasz?

  Kliknij i poznaj szczegóły.

  Zyskasz gruntowne zaplecze w postaci:

  • specjalistycznej wiedzy,

  • solidnej praktyki,

  • bardzo dobrego przygotowania.

  Udział w Akademii Asesora Navigo Grupa ugruntuje Twoje umiejętności realizowania sesji AC/DC.


 • +

  Jak pracujemy?

  Kliknij i poznaj szczegóły.

  Prowadzimy kurs w oparciu o model „blended learning”, czyli połączenie wykładów, warsztatów , mentoringu, prac domowych oraz prac w podgrupach. W trakcie zajęć rozpatrujemy ocenę kompetencji z trzech perspektyw: metodologicznej, organizacyjnej i psychologicznej. Pracujemy w kameralnych grupach, a nasi konsultanci pozostają do dyspozycji uczestników w trakcie zajęć i po ich zakończeniu.


 • +

  Dla kogo?

  Kliknij i poznaj szczegóły.

  AC/DC to idealne narzędzie pracy i wsparcia dla:

  • pracowników działów HR, HR Business Partnerów, którzy są odpowiedzialni za dobór i rozwój personelu oraz kadry menedżerskiej,

  • konsultantów, którzy w swojej praktyce zawodowej zajmują się diagnozą i rozwojem kompetencji pracowników,

  • rekruterów i headhunterów,

  • menedżerów, którzy chcą dokonywać zobiektywizowanej oceny swoich podwładnych i poznać metodę AC/DC od podstaw.


 • +

  Chcesz lepiej poznać siebie?

  Kliknij i poznaj szczegóły.

  Umożliwiamy uczestnikom Akademii, przeprowadzenie diagnozy osobowości zawodowej testem IP 121 | Coach. Narzędzie to służy do oceny potencjału zawodowego, zdefiniowanego w oparciu o cztery super czynniki:

  • odporność,

  • rzetelność,

  • schematyzm,

  • ekspansywność.


  Test może być z powodzeniem stosowany podczas sesji Development Center.

  W trakcie zajęć opowiemy o tym, jak integrować wyniki diagnozy testu z wynikami oceny kompetencji. Każdy uczestnik Akademii otrzyma możliwość omówienia i zinterpretowania swoich wyników.

  Test IP 121 |Coach jest narzędziem znormalizowanym, polskim, w wersji on-line. NAVIGO Grupa jest partnerem dostawcy tego narzędzia, a nasi Konsultanci są certyfikowani w zakresie jego stosowania.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

Akademia Asesora Navigo Grupa to cykl pięciu szkoleń, które odbywają się co 3- 4 tygodnie w Warszawie. Spotykamy się w piątki oraz soboty i pracujemy łącznie przez 16 godzin.

Realizujemy zajęcia w kameralnych grupach (minimum 8 -maksimum 16 osób).

Stawiamy na ugruntowaną wiedzę i inspirujemy do aktywnego trenowania umiejętności.

Proponujemy teleklasy, czyli 2 godzinne, zdalne konsultacje dla naszych uczestników (Skype/telefon). Rekomendujemy kontakt w małych grupach w celu omówienia zagadnień związanych z praktycznym realizowaniem sesji AC/DC. Teleklasy to czas pogłębienia wiedzy i luźnej dyskusji.

W przerwach pomiędzy zjazdami wysyłamy zadania domowe drogą mailową. Każde zadanie obejmuje część praktyczną oraz teoretyczną i bezpośrednio nawiązuje do zrealizowanego modułu.

Podstawą uzyskania certyfikatu jest pozytywne zaliczenie pięciu prac domowych.

W trakcie Akademii prowadzimy fakultatywne konsultacje dla zainteresowanych.

Poznawaj, ucz się i trenuj z Akademią Asesora Navigo Grupa!


Harmonogram kursu

Zapoznaj się z harmonogramem kursu:


KOSZT KURSU ZA JEDNEGO UCZESTNIKA


6500 netto + 23%VAT

Realizujemy również Akademię Asesora jako szkolenie zamknięte dla firm – termin i koszt do ustalenia.

Wysoki Standard

Pracujemy wg standardów ustalonych i zatwierdzanych przez specjalistów na cyklicznych, międzynarodowych kongresach poświęconych metodom ośrodka oceny: The International Congress on Assessment Center Methods. Kierujemy się dokumentem zatwierdzanym na Kongresie przez Międzynarodową Grupę zadaniową ds. Standardów Ośrodków Oceny- Wytyczne i reguły etyczne dotyczące stosowania ośrodka oceny.


Zgodnie z tymi wytycznymi, nasze projekty oceny metodą Assessment/Development Center uwzględniają:

Analizę stanowiska pracy

zdefiniujemy kluczowe zadania, wiążemy je z zachowaniami, decydującymi o efektywności pracownika na danym stanowisku.

Klasyfikujemy zachowania podlegające ocenie

grupujemy je w odpowiednie kategorie kompetencyjne.

Dobieramy narzędzia do diagnozy wybranych kryteriów

opracowujemy i dobieramy zadania umożliwiające ocenę konkretnych zachowań; ustalamy związek pomiędzy zadaniami, zachowaniami i szerszymi kategoriami np. kompetencjami.

Stosujemy równoważone metody diagnozy i oceny

stosujemy do badania konkretnych zachowań/kompetencji zróżnicowany (treściowo i pod względem formy) portfel zadań, jednak o podobnej skali trudności.

Wykorzystujemy zadania symulacyjne

stosujemy symulację jako podstawę oceny. Ocen dokonują specjalnie przygotowane do tego osoby (asesorowie). Zazwyczaj w sesji uczestniczy kilku asesorów.

Stale rozwijamy asesorów

Zapewniamy odpowiednie szkolenie wszystkim osobom oceniającym, biorącym udział w konkretnym Ośrodku Oceny. Asesorowie dokładnie zapoznają się ze stosowaną metodologią, programem sesji i warunkami organizacyjnymi.

Stosujemy standardy rejestracji sesji

Nasi asesorzy stosują usystematyzowaną procedurę rejestracji sesji – dokonanych obserwacji. Wszystkie obserwacje zapisywane są na odpowiednich arkuszach.

Przygotowujemy raporty zawierające wynik oceny

asesorzy przygotowują indywidualne raporty, zawierające ocenę konkretnych zachowań/kompetencji badanych osób. Raporty powinny przygotowane są wg jednolitej formuły, ułatwiającej integrację danych.

Integrujemy dane z oceny

zestawiamy oceny dokonane przez asesorów. Przygotowujemy odpowiednie zestawienia statystyczne.

Poznaj organizatorów Przejdź

Nasze rekomendacje

Organizatorzy akademii

Firma Navigo Grupa to zespół doradczo-szkoleniowy. Specjalizujemy się we wdrażaniu rozwiązań HR wspierających efektywność i dynamikę rozwoju organizacji. Nasz zespół to doświadczeni konsultanci, doradcy i szkoleniowcy. Od kilkunastu lat z sukcesem realizujemy powierzone nam projekty. Łączymy podejście psychologiczne wyniesione ze studiów z najlepszą praktyką biznesową i bogatym doświadczeniem. Realizujemy projekty dla małych firm i dużych korporacji. Swoimi działaniami wsparliśmy firmy: produkcyjne, handlowe, usługowe, farmaceutyczne, medyczne, informatyczne, ubezpieczeniowe, budowlane, koncerny paliwowe, instytucje państwowe oraz finansowe. Prowadzimy zajęcia na studiach stacjonarnych i podyplomowych.


Poznaj Zespół


Marta Iwanowska-Polkowska

Katarzyna Brachowska-Przeniosło

Magdalena Trzepiota

Przemysław HubiszFirma szkoleniowo-doradcza Progress Project to zespół profesjonalnych i zaangażowanych doradców oraz ekspertów. Oferujemy szeroki pakiet szkoleń i projektów, który obejmuje: logistykę, transport, magazynowanie, produkcję, umiejętności interpersonalne, systemy zarządzania, HR i prawo. Dostarczamy efektywne rozwiązania i usługi najwyższej jakości. Posiadamy wieloletnie doświadczenie i praktyczną wiedzę w rozwijaniu oraz podnoszeniu kwalifikacji menadżerów i zespołów. Dbamy o najwyższą jakość, innowacyjność i szacunek, dzięki czemu nasza firma cieszy się zaufaniem wielu klientów.


GALERIA ZDJĘĆ

POLITYKA PRYWATNOŚCI